Sponzoři
DOPORUČUJEME
Vína z Moravy, vína z Čech
17.07.2014 | NVC

Vinařský marketing - pilotní běh nového kurzu

zvětšit obrázek

Rádi bychom Vás přizvali k účasti na pilotních bězích nově připravovaného vzdělávacího programu Vinařský marketing. Jedná se o moderní kombinovanou formu vzdělávání, kterou vytváříme po vzoru předchozích úspěšných dvou projektů – www.sommelier-junior.cz a www.modernivinar.cz. Tento vzdělávací program je určen zaměstnancům a OSVČ v oblasti vinařství v Jihomoravském kraji.

Nově vytvářený vzdělávací program Vinařský marketing - e-learningový modul s praktickými příklady (zkráceně Vinařský marketing) má dvě části: e-learning a praktické školení. V e-learningové části jsou zpracována základní témata z marketingu vína, jako např. analýza trhu, vinařské strategie, možnosti zvyšování produktivity, techniky obchodního vyjednávání atd. Nedílnou součástí je také angličtina vinařských pojmů, která zahrnuje i výuková videa. (Základní znalost angličtiny nezbytná!) Tuto část mohou zájemci prostudovat v libovolnou dobu a individuálním tempu (do zahájení praktické části, viz níže). Součástí kurzu jsou odborné texty, obrazová dokumentace a videa s vinařskou angličtinou. Každá kapitola je ukončena testem, který ověřuje pochopení a nastudování učiva. Druhou částí vzdělávacího programu je praktické dvoudenní školení, jehož první pilotní běh proběhne v přednáškovém sále Národního vinařského centra ve Valticích ve dnech 30.-31. 7. 2014. Jeho náplní je zopakování učiva, rozšíření poznatků z e-learningu, představení ukázek marketingu v praxi a výuka s rodilým mluvčím. Hlavním cílem školení je ověření funkčnosti a nastavení e-learningu a získání zpětné vazby na absolvovaný kurz. Kapacita pilotního kurzu je omezená – 15 osob. Kromě červencového termínu připravujeme ještě 2. pilotní běh v listopadu.

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/04.0054. Partnerem projektu je Svaz vinařů ČR. Pro účastníky pilotních běhů je celý program zdarma. Současně budou mít účastníci pilotních praktických školení zajištěno celodenní občerstvení, případně i nocleh.

Více informací a přihlášky: Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42, Valtice, Ing. Šárka Nádvorníková, sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz, 519 352 072, 602 769 743, www.vinarskymarketing.cz a Kurzy a semináře.

Nejnovější aktuality

01.04.2021 | Duben - měsíc Rulandského modrého
12.03.2021 | Připravujeme GRAND PRIX VINEX 2021
01.03.2021 | Představujeme certifikované zařízení vinařské turistiky
18.02.2021 | Nabídka tematických vinařských bedýnek v našem e-shopu
03.02.2021 | Upozornění ke kalendáři vinařských akcí na našem webu

TIP: Chcete dostávat anonci nových aktualit e-mailem? Zaregistrujte se v sekci Novinky emailem »