Aktuální problémy ochrany révy a integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: 10. 12. 2015, 8:30–14:30 hod.
Lektor: Ing. Petr Ackermann, CSc. - dlouholetý zaměstnanec ÚKZÚZ, Odboru karantény a ochrany rostlin Brno, později SRS, Odboru prostředků na ochranu rostlin Brno, kde pracoval ve funkcích vedoucího oddělení všeobecné ochrany a diagnostiky, později ochrany rostlin proti houbovým chorobám a následně fytopatologie. Odborně je zaměřen především na ochranu ovocných plodin a révy. Zajišťuje rozsáhlou přednáškovou a poradenskou činnost pro rostlinolékaře i pěstitele. Externě přednáší na Mendelově univerzitě v Brně problematiku integrované ochrany ovocných plodin a révy. Publikuje ve vědeckých a především odborných časopisech. Je členem redakční rady časopisů Vinohrad a Rostlinolékař. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ochrana rostlin.
Místo: přednáškový sál Národního vinařského centra, Zámek 1, Valtice
Popis:Účastníci získají aktuální informace o trendech a problémech v integrované ochraně révy.
Zásady integrované ochrany rostlin, integrovaná a ekologická produkce. Základní informace o přípravcích na ochranu rostlin (fungicidy, akaricidy, insekticidy), zásady správného použití pesticidů. Opatření k předcházení vzniku rezistence škodlivých organizmů (antirezistentní strategie). Abiotická poškození révy. Významné virové, bakteriální a houbové choroby a významní živočišní škůdci révy, příznaky napadení, resp. poškození, biologie patogenů, bionomie škůdců, výskyt a škodlivost. Systémy integrované ochrany proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům révy se zdůrazněním významu komplexu preventivních opatření a usměrněné chemické ochrany (prognóza výskytu škodlivých organizmů a signalizace termínů ošetření, prahy ekonomické škodlivosti, optimální volba pesticidu).

Program:
Seminář probíhá od 8:30 hod. do 14:30 hod. Výklad jednotlivých témat bude vhodně přerušen přestávkou.
Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení (zdarma). Každý účastník obdrží na semináři vzdělávací materiály v písemné podobě a na CD.

Seminář financuje Institut pro regionální spolupráci, který jej pořádá ve spolupráci s Národním vinařským centrem.

Prosíme Vás vzhledem k omezené kapacitě o včasné přihlášení. V případě dotazů volejte na tel. 731 603 843. Registrujte se, prosím, nejpozději 7 dní před konanou akcí, abychom Vám mohli zajistit propagační materiály. V případě omezených časových možností můžete za sebe vyslat svého zástupce.
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 0 Kč
Kapacita: 50
Počet volných míst: 28
Školení/seminář je již obsazen!
Aktuální problémy ochrany révy a integrovaná ochrana proti chorobám a škůdcům révy