Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 - JEN ZKOUŠKA!!!

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: 17. 9. 2020 (dopoledne a případně i odpoledne, konkrétní termín zkoušky pro jednotlivé žadatele určí organizátor)
Lektor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici
Místo: přednáškový sál a zasedací místnost Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice (mapa)
Popis:POZOR! Před přihlášením si prostudujte přílohu. K elektronické přihlášce je nutné dodat další podklady, viz instrukce v příloze nebo níže!

Tento přihláškový formulář použijte v případě, že máte zájem jen o zkoušku či opakování části zkoušky (ne o školení).

Vědomostní test a senzorická zkouška vedoucí k osvědčení pro hodnocení členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín na SZPI a přidělování známky VOC.
V případě, že jen opakujete část zkoušky, uveďte, prosím, do pole Poznámka, zda se jedná o opakování testu, nebo senzorické zkoušky.
Pro zařazení na zkoušku doručte do Národního vinařského centra, prosím, i vyplněnou a podepsanou přiloženou žádost i s relevantními přílohami (doložení vzdělání, vyrozumění o výsledku zkoušky,...) - poštou, osobně nebo na e-mail sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz.

!!! ZAŘAZENÍ MEZI ÚČASTNÍKY BUDE POTVRZENO ZASLÁNÍM INSTRUKCÍ K PLATBĚ, A TO JEN NA ZÁKLADĚ KOMPLETNĚ VYPLNĚNÉ ELEKTRONICKÉ I TIŠTĚNÉ PŘIHLÁŠKY A PO DODÁNÍ NEZBYTNÝCH PŘÍLOH !!!
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 1210 Kč
Kapacita: 20
Počet volných míst: 0
Všechna místa jsou již rezervována. Můžete poslat přihlášku, kterou bude systém registrovat, ale budete zařazeni mezi náhradníky. V případě, že se některé místo uvolní, vás budeme informovat. Další termíny jsou vyhlašovány postupně v závislosti na poptávce a organizačních možnostech. Sledujte, prosím, průběžně vyhlášené termíny, popř. se přihlaste k odběru novinek v sekci novinky e-mailem.
Školení/seminář je již obsazen!
Příloha ke staženíBližší informace a přihláška - DOLOŽIT!!!
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 - JEN ZKOUŠKA!!! Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 - JEN ZKOUŠKA!!!