Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 - ŠKOLENÍ I ZKOUŠKA

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: 11.-12. 6. školení, 18. 6. 2020 zkouška (harmonogram v příloze, konkrétní termín zkoušky pro jednotlivé žadatele určí organizátor)
Lektor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Ing. Radek Sotolář
Místo: přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice
Popis:POZOR! Před přihlášením si prostudujte přílohu. K elektronické přihlášce je nutné dodat další podklady, viz instrukce v příloze!

Intenzivní dvoudenní školení předcházející vědomostní test a senzorickou zkoušku vedoucí k osvědčení pro hodnocení členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín na SZPI a přidělování známky VOC. Více informací v příloze.
Tento přihláškový formulář použijte v případě, že máte zájem jak o školení, tak i o zkoušku. Pro zařazení mezi účastníky doručte do Národního vinařského centra, prosím, i vyplněnou a podepsanou přiloženou žádost a přílohu (osvědčení o složení základní senzorické zkoušky) - poštou, osobně nebo na e-mail sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz.

!!! ZAŘAZENÍ MEZI ÚČASTNÍKY BUDE POTVRZENO ZASLÁNÍM INSTRUKCÍ K PLATBĚ, A TO JEN NA ZÁKLADĚ KOMPLETNĚ VYPLNĚNÉ ELEKTRONICKÉ I TIŠTĚNÉ PŘIHLÁŠKY A PO DODÁNÍ NEZBYTNÝCH PŘÍLOH !!!
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 5445 Kč
Kapacita: 30
Počet volných míst: 0
Všechna místa jsou již rezervována. Můžete poslat přihlášku, kterou bude systém registrovat, ale budete zařazeni mezi náhradníky. V případě, že se některé místo uvolní, vás budeme informovat. Další termíny jsou vyhlašovány postupně v závislosti na poptávce a organizačních možnostech. Sledujte, prosím, průběžně vyhlášené termíny, popř. se přihlaste k odběru novinek v sekci novinky e-mailem.
Příloha ke staženíBližší informace a přihláška - DOLOŽIT!!!
Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 - ŠKOLENÍ I ZKOUŠKA 

Zadejte počet osob