Główna działalność Narodowego Centrum Winas

  • Powszechne popieranie i propagowanie win morawskich i czeskich w Republice Czeskiej i za granicą przy współpracy z Funduszem Winiarskim Republiki Czeskiej
  • Organizacja szkoleń i wykładów dla znawców i społeczeństwa na temat wina
  • Publikowanie fachowej literatury winiarskiej
  • Administracja narodowych stron internetowych dotyczących win krajowych www.wineofczechrepublic.cz
  • Organizacja konkursu winiarskiego Salon Win Republiki Czeskiej i prowadzenie ekspozycji degustacyjnej win uhonorowanych tytułem Salon win Republiki Czeskiej