Salon Win Republiki Czeskiej

Salon Win Republiki Czeskiej to najwyższy rangą konkurs win w Republice Czeskiej. Wina zgłoszone do Salonu Win muszą uprzednio przejść przez system wystaw nominacyjnych, a dopiero na podstawie nominacji winiarz może zgłosić swoje wino do oceny w ramach Salonu. Akceptowane są wyłącznie wina produkowane z gron wyhodowanych w Republice Czeskiej. Uzyskane w taki sposób próbki win oceniane są przez komisję degustatorów, która najlepszym stu winom udziela prawa oznakowania butelki znakiem "Salon Win Republiki Czeskiej".

Po konkursie sto najlepszych win wystawianych jest na otwartej przez rok ekspozycji połączonej z degustacją w piwnicach zamku państwowego w Valticach. Zwiedzający ma możliwość wyboru klilku programów degustacyjnych, tzw. "wolną degustację", gdy może dowolnie kosztować niemal wszystkie wina z Salonu (oprócz kolekcji specjalnych), albo może skorzystać z kilku rodzajów degustacji kierowanych przez sommeliera.

Wina te można oczywiście również kupić. Istnieje też możliwość zwiedzania bez degustacji w celu obejrzenia ekspozycji i zakupienia całych butelek. Najlepszymi z kolekcji Salonu Win Republiki Czeskiej są wina białe i czerwone, począwszy od wytrawnych poprzez półwytrawne, a nawet półsłodkie, łącznie z unikalnymi wyborami z gron, winami lodowymi czy słomowymi.

 

> Godziny otwarcia ekspozycji połączonej z degustacyją

> Broszura informacyjna do pobrania (pdf)