f Národní vinařské centrum a Nadace Partnerství s podporou Vinařského fondu vypisuje druhé kolo pro přihlášení do projektu „Certifikace vinařské turistiky“ | Národní vinařské centrum, o.p.s.
20. 07. 2009 | NVC

Národní vinařské centrum a Nadace Partnerství s podporou Vinařského fondu vypisuje druhé kolo pro přihlášení do projektu „Certifikace vinařské turistiky“

zvětšit obrázek - Certifikace
Certifikace

Tato fáze navazuje na certifikaci, která proběhla v roce 2008, kdy Národní vinařské centrum a Nadace Partnerství certifikovali 108 zařízení v pěti kategoriích (vinařství, vinný sklep, vinotéka, vinařské ubytování a restaurace). Cílem projektu je dosáhnout vyšší úrovně kvality služeb pro vinařské turisty měřitelné pomocí nastavených kritérií. Jejím základním cílem je označit a nadstandardně propagovat zařízení, která kvalitou poskytovaných služeb, ale i historickou nebo architektonickou hodnotou objektů reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky ve vinařských oblastech Morava a Čechy.

Harmonogram činností certifikace v roce 2009

- O certifikaci žádá provozovatel nebo vlastník zařízení písemnou nebo elektronickou žádostí adresovanou Národnímu vinařskému centru. (Viz přílohy.)
- Sběr žádostí bude probíhat do 30. srpna 2009.
- Seminář pro nově přihlášená a stávající certifikovaná zařízení - první polovina září 2009.
- Certifikace zařízení - druhá polovina září až říjen 2009.
- Vyhodnocení certifikace - listopad 2009.

Povinnosti pro certifikovaná zařízení

Certifikace pro provozovatele vinařského zařízení znamená splnit všechna stanovená kritéria pro konkrétní kategorii a zavázat se k jejich dodržování po celou dobu držení certifikace. Kategorie zařízení, která mohou být certifikována, a požadovaná kritéria naleznete v příloze.

Platba za certifikaci

Každé přihlášené zařízení do projektu certifikace uhradí částku 1000 Kč plus DPH a za každý další typ v rámci jednoho objektu zaplatí 300 Kč plus DPH. Tato částka je určena na pokrytí části nákladů spojených se samotným procesem certifikace (návštěva zařízení, administrace).

Platba za propagaci

Úspěšně certifikovaná zařízení navíc uhradí částku 1000 Kč plus DPH a za každý další typ v rámci jednoho objektu 300 Kč plus DPH. Tato pravidelná roční platba kryje náklady na kontrolu certifikovaného objektu, zajištění propagace certifikace, dále náklady spojené s cílenou propagací certifikovaného zařízení jako objektu doporučeného pro vinařskou turistiku. Tuto částku platí úspěšně certifikovaná zařízení druhého kola certifikace od roku 2010.

Úspěšně certifikovaným zařízením budou poskytnuty následující výhody:

• Poskytnutí smaltované tabulky s logem „Vína z Moravy“ a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístěna na certifikovaném zařízení)
• Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu www.wineofczechrepublic.cz v Adresáři vinařů, vinných sklepů a vinoték, v sekci „Víno a turistika“ a v interaktivní mapě
• Nosným produktem propagace bude turistický průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, obsahující adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték s vyznačenými certifikovanými subjekty a textovou část věnující se certifikaci. Certifikovaná zařízení budou prioritně předsazena před všechna ostatní v adresáři.
• Na certifikovaná zařízení se bude pohlížet jako na elitní subjekty vinařské turistiky, Národní vinařské centrum i Nadace Partnerství bude dávat těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press či fam tripů a bude je doporučovat zájemcům o vinařskou turistiku jako nejvhodnější cíle k navštívení.
• Dále bude probíhat propagace certifikovaných subjektů za pomoci spolupracujících médií, zejména prostřednictvím PR agentury Vinařského fondu ČR Omnimedia.

Certifikovat je možné pouze zařízení, které leží ve vinařských oblastech České republiky (Vinařská oblast Morava nebo vinařská oblast Čechy)!

Postup pro zájemce o certifikaci

Zájemci o certifikaci se musí v první řadě důkladně seznámit s certifikovanými kategoriemi a požadovanými kritérii. Pokud se chtějí zapojit do projektu certifikace, vyplní požadovaný formulář s názvem Žádost o certifikaci (dokument ve formátu doc ke stažení níže) a obratem jej zašlou prostřednictvím e-mailu na adresu certifikace@vinarskecentrum.cz a nebo poštou na adresu:

Národní vinařské centrum o.p.s.
Zámek 1
691 42 Valtice

Pokud žádáte o certifikaci více provozoven na různých místech (adresách), vyplňte formulář opakovaně pro každou z nich.

Žádosti o certifikaci zašlete co nejdříve, poslední budou sbírány a evidovány do 31. srpna 2009! Zařízením, která podají žádost po tomto termínu, není možno garantovat zařazení mezi certifikované objekty do tiskovin připravovaných pro rok 2010 (na internet budou objekty řazeny průběžně). Na základě zaslané přihlášky Vám bude elektronickou poštou doručen Certifikační dotazník, informace o dalším postupu a faktura za certifikaci.

Případné další informace a kontaktní osoby:

E-mail: certifikace@vinarskecentrum.cz

Petr Gondáš
e-mail: petr.gondas@vinarskecentrum.cz
mobil: 602 470 261

Šárka Nádvorníková
e-mail: sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz
mobil: 602 769 743

Juraj Flamik
e-mail: greenways@nap.cz
tel: 515 903 117

Jan Grombíř
e-mail: jan.grombir@nap.cz
mobil: 606 162 167

Aleš Tureček
e-mail: ales.turecek@nap.cz
mobil: 603 293 452


Soubory ke stažení

Zadost o certifikaci
Prehled kategorii a kriterii

Nejnovější aktuality

19. 04. 2019 | Otevírací doba expozice Salonu vín o velikonočních svátcích
18. 04. 2019 | Prezident republiky přijal vítěze Salonu vín ČR
16. 04. 2019 | Otevírací doba expozice Salonu vín ve svátcích 1.5 a 8.5.2019
01. 04. 2019 | GRAND PRIX VINEX 2019 - mezinárodní soutěž vín - informace pro vinaře i návštěvníky
25. 03. 2019 | Školení a zrání vín – nové tematické školení pro vinaře

TIP: Chcete dostávat anonci nových aktualit e-mailem? Zaregistrujte se v sekci Novinky emailem »