Sponzoři
DOPORUČUJEME
Vína z Moravy, vína z Čech

PR ve vinařství - praktická část - EVIDENCE ZÁJEMCŮ

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: Termín prozatím nebyl stanoven, předběžně 2021.
Lektor: JUDr. Luboš Bárta, MBA - šéfredaktor časopisu SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant, lektor a tajemník Business Institut, autor knihy PUBLIC RELATIONS a marketingová komunikace v obchodu s vínem oceněné OIV – Mezinárodní organizací pro révu a víno, držitel ceny Vindemia Acta 2012 jako vinařský publicista roku

Mgr. Václav Pavlečka - šéf inovační jednotky Farmhouse a spoluzakladatel newyorské agentury Kliché Killers. Intenzivně se věnuje například vývoji 2nd Screen médií, rozvoji digitálních i fyzických produktů a podpoře nadějných start-upů. Pro agenturu Leo Burnett zastává úlohu Strategic Plannera. V komunikační branži se pohybuje více než 9 let a mimo jiné vedl PR komunikaci zásadních aktivit značky O2, řídil 3 roky agentury Reklamní klinika a PR Café a pracoval rovněž pro agentury Comtech, Grayling a další. Vystudoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci studia se věnoval multimédiím a novým technologiím (studijní stáž na portugalské Universidade de Aveiro a rakouské University of Applied Sciences ve Steyru). Své přednášky specializuje na inovační a digitální obory a branding. Publikoval v médiích jako jsou The Branding Magazine US, M-Journal.cz a dalších. Vyučuje v MBA akreditovaném studijním oboru v rámci Business Institutu a příležitostně přednáší také pro studenty dalších univerzit (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Anglo-americká univerzita). Podílel se na vzniku knihy prof. Luboše Bárty Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem.
Místo: zasedací místnost Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice
Popis:Praktická dvoudenní část nově vytvořeného a dvakrát pilotně vyzkoušeného vzdělávacího programu „Public relations ve vinařství – vzdělávání pro získání konkurenční výhody“. Určen je zejména zaměstnancům a OSVČ ve vinařství v Jihomoravském kraji. Zabývá se tématy jako jsou public relations a čím se liší od maketingové komunikace, úlohy tiskového mluvčího, budování image, reputace a další. Sestává ze dvou částí: e-learning a praktická dvoudenní část.

1. den – lektor: JUDr. Luboš Bárta, MBA
08:00-08:30 Prezence
08:30-10:30 Vymezení pojmů a definic, na nichž obor staví a jejichž sjednocený výklad a znalost je nezbytná pro úspěšné proniknutí do tématu. Promítnutí krátkých videí dokumentujících rozdíl mezi reklamou a public relations.
10:30-11:00 Ukázka z filmu Vrtěti psem a diskuse o ní z pohledu aplikace a možností PR
11:00-12:00 Druhy public relations a možnosti jejich použití
12:00-13:00 přestávka na oběd
13:00-14:30 Tisková zpráva, praktické cvičení, diskuse
14:30-15:30 Public relations ve vinařském podniku - praxe, tipy
15:30-17:00 Vinařské eventy, sponzoring, chytrá aplikace možností

2. den – lektor: Mgr. Václav Pavlečka
08:00-08:30 Prezence
08:30-10:00 Krizová komunikace v podniku
10:00-12:00 PR 2.0, public relations na sociálních sítích a ve virtuálním světě, možnosti ovlivnění přijetí
12:00-13:00 přestávka na oběd
13:00-13:45 Co můžeme zvládnout v podniku na poli PR sami, co může přinést spolupráce s agenturou, jak ji vybrat a jak s ní pracovat
13:45-14:30 Formy prezentace firmy a vlastního vystoupení podle typologie pořadu nebo média, shlédnutí školního videa
14:30-16:00 Vlastní vystoupení před kamerou, aranžované rozhovory, společná diskuse a zhodnocení výsledků
16:30-17:00 Závěrečný test, diskuse

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení bylo financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/05.0072.
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 2000 Kč
Kapacita: 15
Počet volných míst: 11
PR ve vinařství - praktická část - EVIDENCE ZÁJEMCŮ 

Zadejte počet osob