Moderní vinař - praktická část - EVIDENCE ZÁJEMCŮ

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: Termín prozatím nebyl stanoven, 2. čtvrtletí 2021.
Lektor: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na vinohradnictví

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici

Ing. Jan Stávek, Ph.D. - enolog, nezávislý lektor přednášející výrobu vína například na ČZU Praha, Vinařské akademii Valtice; soudní znalec v oboru vín a destilátů, autor knih Portské a ostatní fortifikovaná vína, Degustační příručka, Rosé – veselý i vážný vícebarevný svět vína nebo Ing. Kamil Prokeš - enolog, sommelier, asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství

Ing. Petr Gondáš - projektový manažer Národního vinařského centra, o.p.s. nebo Ing. Pavel Krška - ředitel Národního vinařského centra, o.p.s.
Místo: přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice
Popis:Praktické dvoudenní školení navazující na e-learningovou část studia na www.modernivinar.cz. Zúčastnit se mohou pouze její úspěšní absolventi.

Harmonogram:
1. den
08:00–08:30 prezence
08:30–11:30 vinohradnická část - prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
11:30–12:30 přestávka na oběd
12:30–16:00 vinařská část - Ing. Jan Stávek, Ph.D.
16:00-17:00 vinařský marketing - Ing. Petr Gondáš

2. den
08:00–08:30 prezence
08:30–10:45 vinařská část
10:45-11:45 látkové složení moštů a vín a jejich stanovení
11:45–12:45 přestávka na oběd
12:45–14:00 praktické výpočty ve vinařské technologii, názorné ukázky práce s Malou vinařskou laboratoří
14:00-16:00 individuální nácvik práce s Malou vinařskou laboratoří
16:00-17:00 diskuse, závěrečný test, předání osvědčení
Změna programu a termínu vyhrazena.

Úspěšní absolventi výukového programu obdrží certifikát o získaném vzdělání.
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 2000 Kč
Kapacita: 50
Počet volných míst: 36
Moderní vinař - praktická část - EVIDENCE ZÁJEMCŮ 

Zadejte počet osob