Sponzoři
DOPORUČUJEME
Vína z Moravy, vína z Čech

Úvod do degustace vína - EVIDENCE ZÁJEMCŮ

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: Termín prozatím nebyl stanoven, předběžně 2. čtvrtletí 2021.
Lektor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici
Místo: přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice
Popis:Svět vína je velmi krásný, ale také velmi obsáhlý a rozmanitý. Mít alespoň základní orientaci ve víně patří dnes k základnímu společenskému bontonu a mít znalosti v tomto oboru znamená určitou společenskou prestiž.

Toto školení je určeno milovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína. Umožní absolventům získat větší jistotu v náhledu na víno, kterou zúročí v restauracích a při společenských akcích, kde budou moci nejen vybrat správné víno, ale i poznat a odmítnout víno vadné. Školení je ale velmi přínosné i profesionály – číšníky a prodejce vína, kteří s tímto oborem začínají a potřebují získat základní znalosti o víně, jeho degustaci a hodnocení. Školení je maximálně zaměřeno na praktickou část poznávání vína. Je tedy vhodné, aby účastníci měli alespoň naprosté základy nastudovány z doporučené literatury. Toto školení může být vhodným předstupněm pro další profesionální kurzy, např. Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586, které pořádá Národní vinařské centrum.

Program:
Dopolední program (8:30–13:00)
Část teoretická
• Metodické přístupy senzorického hodnocení révových vín
• Aktuální požadavky na senzorickou jakost révových vín

Část praktická
• Seznámení se základními chutěmi
6 vzorků (základní chutě)
• Srovnávací zkouška schopnosti rozlišovat základní chuti
8 modelových vzorků
• Test rozlišovací schopnosti intenzity chuti pořadovou zkouškou
2 série čtyř vzorků révových vín
• Test rozlišovací schopnosti organoleptických vlastností trojúhelníkovou zkouškou
3 série tří vzorků révových vín
• Zkouška schopnosti popisu pachů
15-20 vzorků modelových vůní a přípachů

Odpolední program (14:00-16:30)
• Individuální zatřiďování révových vín podle předložené deklarace, popis a srovnání jejich charakteristických vlastností a nedostatků.
15-20 vzorků révových vín, příklady odrůdových a vadných vín

Doporučená literatura:
• e-learningový kurz www.sommelier-junior.cz, Národní vinařské centrum
• Kraus V., Kopeček J.: Setkání s vínem, RADIX, spol. s r.o., 2012
• Asociace sommelierů: Sommelier, povolání budoucnosti, WAGNER PRESS s.r.o., 2001
Tato i další literatura k dispozici na e-shopu NVC.
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 990 Kč
Kapacita: 120
Počet volných míst: 14
Úvod do degustace vína - EVIDENCE ZÁJEMCŮ 

Zadejte počet osob