PR ve vinařství - praktická část - EVIDENCE ZÁJEMCŮ

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)

Termín Termín prozatím nebyl stanoven.
Lektor JUDr. Luboš Bárta, MBA - šéfredaktor časopisu SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant, lektor a tajemník Business Institut, autor knihy PUBLIC RELATIONS a marketingová komunikace v obchodu s vínem oceněné OIV – Mezinárodní organizací pro révu a víno, držitel ceny Vindemia Acta 2012 jako vinařský publicista roku

Mgr. Václav Pavlečka - šéf inovační jednotky Farmhouse a spoluzakladatel newyorské agentury Kliché Killers. Intenzivně se věnuje například vývoji 2nd Screen médií, rozvoji digitálních i fyzických produktů a podpoře nadějných start-upů. Pro agenturu Leo Burnett zastává úlohu Strategic Plannera. V komunikační branži se pohybuje více než 9 let a mimo jiné vedl PR komunikaci zásadních aktivit značky O2, řídil 3 roky agentury Reklamní klinika a PR Café a pracoval rovněž pro agentury Comtech, Grayling a další. Vystudoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci studia se věnoval multimédiím a novým technologiím (studijní stáž na portugalské Universidade de Aveiro a rakouské University of Applied Sciences ve Steyru). Své přednášky specializuje na inovační a digitální obory a branding. Publikoval v médiích jako jsou The Branding Magazine US, M-Journal.cz a dalších. Vyučuje v MBA akreditovaném studijním oboru v rámci Business Institutu a příležitostně přednáší také pro studenty dalších univerzit (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Anglo-americká univerzita). Podílel se na vzniku knihy prof. Luboše Bárty Public relations a marketingová komunikace v obchodu s vínem.
Místo zasedací místnost Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice
Popis Praktická dvoudenní část nově vytvořeného a dvakrát pilotně vyzkoušeného vzdělávacího programu „Public relations ve vinařství – vzdělávání pro získání konkurenční výhody“. Určen je zejména zaměstnancům a OSVČ ve vinařství v Jihomoravském kraji. Zabývá se tématy jako jsou public relations a čím se liší od maketingové komunikace, úlohy tiskového mluvčího, budování image, reputace a další. Sestává ze dvou částí: e-learning a praktická dvoudenní část.

1. den – lektor: JUDr. Luboš Bárta, MBA
08:00-08:30 Prezence
08:30-10:30 Vymezení pojmů a definic, na nichž obor staví a jejichž sjednocený výklad a znalost je nezbytná pro úspěšné proniknutí do tématu. Promítnutí krátkých videí dokumentujících rozdíl mezi reklamou a public relations.
10:30-11:00 Ukázka z filmu Vrtěti psem a diskuse o ní z pohledu aplikace a možností PR
11:00-12:00 Druhy public relations a možnosti jejich použití
12:00-13:00 přestávka na oběd
13:00-14:30 Tisková zpráva, praktické cvičení, diskuse
14:30-15:30 Public relations ve vinařském podniku - praxe, tipy
15:30-17:00 Vinařské eventy, sponzoring, chytrá aplikace možností

2. den – lektor: Mgr. Václav Pavlečka
08:00-08:30 Prezence
08:30-10:00 Krizová komunikace v podniku
10:00-12:00 PR 2.0, public relations na sociálních sítích a ve virtuálním světě, možnosti ovlivnění přijetí
12:00-13:00 přestávka na oběd
13:00-13:45 Co můžeme zvládnout v podniku na poli PR sami, co může přinést spolupráce s agenturou, jak ji vybrat a jak s ní pracovat
13:45-14:30 Formy prezentace firmy a vlastního vystoupení podle typologie pořadu nebo média, shlédnutí školního videa
14:30-16:00 Vlastní vystoupení před kamerou, aranžované rozhovory, společná diskuse a zhodnocení výsledků
16:30-17:00 Závěrečný test, diskuse

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení bylo financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/05.0072.
Cena základní vč. DPH 2000 Kč
Poznámka ke slevě Slevu 20 % mohou uplatnit držitelé "Certifikace vinařské turistiky", kterou uděluje Národní vinařské centrum.


Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner