Klasifikace – šumivá a perlivá vína

Šumivá vína

Rozdělení vybraných produktů z révy vinné dle definic uvedených v příloze VII části II nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

Šumivé víno

(bod 4 výše uvedené přílohy)

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 8,5 % obj.

Jakostní šumivé víno

(bod 5 výše uvedené přílohy)

 • získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením (vinných hroznů, hroznového moštu, vína);
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2 pocházejícího výhradně z kvašení;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3,5 baru způsobený rozpuštěným CO2;
 • kupáže určené k jeho výrobě vykazují celkový obsah alkoholu nejméně 9 % obj.

Jakostní aromatické šumivé víno

(bod 6 výše uvedené přílohy)

 • jakostní šumivé víno, které:
  • v uzavřené nádobě (při teplotě 20°C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2;
  • pro kupáž se použije pouze hroznový mošt nebo částečně zkvašený hroznový mošt, který je získán ze zvláštních moštových odrůd (Dodatek k příloze II nařízení Komise (EU) 2019/934);
  • vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 6 % obj.;
  • vykazuje celkový obsah alkoholu nejméně 10 % obj.

Šumivé víno dosycené CO2

(bod 7 výše uvedené přílohy)

 • získává se z vína bez chráněného označení původu i chráněného zeměpisného označení;
 • při otevření nádoby se vyznačuje unikáním CO2, který do něj byl zcela či částečně dodán;
 • v uzavřené nádobě (při teplotě 20 °C) vykazuje přetlak nejméně 3 bary způsobený rozpuštěným CO2.

(zdroj: SZPI)

Perlivá vína

k dopracování

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner