Aktivity Národního vinařského centra, o.p.s.

Cílem Národního vinařského centra (NVC) je propagace a podpora našich vín a vinařství a to nejen prostřednictvím soutěže a degustační expozice Salonu vín ČR, ale také vydáváním odborné literatury, pořádáním školení a seminářů a také obecná propagace moravských a českých vín ve spolupráci s dalšími vinařskými organizacemi v ČR.

Salon vín ČR ®

Národní soutěž vín

Salon vín ČR je naše nejvyšší národní soutěž vín a je trojkolová. První kolo obsahuje celkem 5 nominačních soutěží (Národní soutěž vín) v jednotlivých vinařských podoblastech. Na základě nominace z podoblastních kol postupují vína do prvního kola celostátního hodnocení, ze kterého postoupí nejlepších 400 vín do druhého – finálního kola. Na základě hodnocení z finálního kola je vybrán šampion, vítězové kategorií, nejlepší kolekce, 100 nejlepších vín oceněných zlatou medailí Salonu vín ČR a dále jsou dle statutu soutěže oceněna další vína stříbrnou medailí Salonu vín ČR.

Hlavní atributy soutěže:

 • více než dvacetiletá tradice,
 • unikátní trojkolový systém hodnocení,
 • výběr proškolených degustátorů,
 • profesionální chemická analýza hodnocených vín,
 • počet přihlášených vín přesahuje 2500 v nominačních kolech, resp. 1500 vín v prvním celostátním kole, což činí ze Salonu vín největší soutěž vín u nás,
 • nominační kola – Národní soutěž vín – jsou organizačně a finančně podporována Národním vinařským centrem,
 • to vše činí ze Salonu vín – Národní soutěže vín nejprestižnější soutěž vín v České republice a jednoznačnou garanci výjimečné kvality vyhlášených vín.

Vývoj počtu přihlášených vzorků vín na soutěž

Více o soutěži >>

Stálá degustační expozice vín oceněných titulem Salon vín ČR

Na vlastní soutěž navazuje stálá degustační expozice Salonu vín ve sklepení Státního zámku Valtice na jižní Moravě. Poprvé se expozice Salonu vín otevřela v roce 2001.

 • Otevřeno celoročně kromě ledna.
 • 4 degustační programy.
 • Více než 20 000 absolvovaných degustací ročně.
 • Možnost nákupu vín, degustačních potřeb, vinařské literatury atd.

Více o degustační expozici >>

Národní sommelierka

Od září 2022 je součástí NVC také národní sommelierka, kterou se stala Klára Kollárová. Její misí je šířit národní vinařskou koncepci VMVČ (web Vína z Moravy a vína z Čech) uceleně a napříč všemi segmenty vinařské komunity. Mezi její aktivity patří:

 • workshopy s vinaři – cílí primárně na vinaře a vinohradníky,
 • masterclass – cílí na odbornou veřejnost, vinaře, vinohradníky, sommeliery, obchodníky s vínem apod.,
 • reprezentace českých a moravských vín na důležitých eventech u nás i za hranicemi – Bocuse d’Or, National Geographic Traveller Food, ProWein, Wine Prague, aj.,
 • účast v podcastu Na dúšok – šest epizod o krásách vinařských Čech a Moravy na Youtube,
 • natáčení podcastu Červený nebo bílý?, který je k dispozici na Spotify nebo Buzzsprout.

Pořádání školení a seminářů pro odborníky i veřejnost

Jedním z klíčových okruhů naší činnosti je organizace školení a seminářů o víně ve spolupráci s našimi špičkovými lektory z Mendelovy univerzity a dalších institucí. Ročně proškolíme okolo 1000 zájemců o vzdělávání o víně.

 • "Úvod do degustace vína" – určený pro širokou veřejnost,
 • navazující kurz "Degustace vína – věda i umění",
 • školení pro vinaře – "Jak vyrobit normální dobré víno" a další,
 • výcvik a výběr odborných senzorických posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN EN ISO 8586,
 • proškolování degustátorů, vč. speciálních degustačních termínů proškolování se zahraničními víny,
 • nabízíme také několik typů e-learningových kurzů.

Více o školení a seminářích >>

Grand Prix Vinex

Mezinárodní soutěž vín pořádaná Národním vinařským centrem ve spolupráci s Veletrhy Brno a Svazem vinařů ČR.

Statistika Grand Prix Vinex

Více na www.grand-prix-vinex.cz

Systém Elwis a servis pro pořadatele soutěží vín

 • Systém ELWIS (Electronic Wine System) je originální systém vyvinutý Národním vinařským centrem České republiky pro registraci a hodnocení vín. Poprvé byl použit v roce 2009. Od doby svého vzniku byl použit na několika stovkách národních i mezinárodních soutěží vín.
 • Hodnocení vín zajišťujeme v ideálních podmínkách Centra Excelence ve Valticích. Používáme sklenice Stölzle a profi myčku Winterhalter.
 • Vedeme národní registr degustátorů vín s evropskými degustačními zkouškami, který je k dispozici pořadatelům soutěží vín v ČR.
 • Součástí činnosti Národního vinařského centra je i organizační a metodická podpora pořadatelům jiných soutěží vín v ČR.

Více o systému Elwis >>

Vydávání informačně-propagačních materiálů o našem víně a vinařství spolu s odbornou vinařskou literaturou

 • Leták Salonu vín, který obsahuje také obecné informace o vinařství v ČR (čeština, angličtina, němčina, polština, korejština).
 • Plakáty – kolekce 4 plakátů s odrůdami našich vín; kolekce 2 plakátů "Vůně odrůd vín"; plakát "Barvy vín", plakáty "Etikety Salonu vín" dle jednotlivých ročníků.
 • Nástěnné kalendáře pro každý rok s vinařskými tématy.
 • Propagační a informační tiskoviny – Aromakruh do kapsy, Odrůdy révy vinné v ČR (čeština a angličtina).
 • Visačky na láhve (cenovky) s logem Vína z Moravy, příp. Vína z Čech.
 • Označení provozovny – samolepky Vína z Moravy, příp. Vína z Čech.
 • Samolepící pásky na kartony s logem Vína z Moravy.

Přehled informačně-propagačních tiskovin na našem e-shopu >>

Vydávání odborné vinařské literatury

 • Kniha "Vinařská technologie", která získala speciální cenu O.I.V. (Mezinárodní organizace pro révu a víno).
 • Dříve překlady od rakouských autorů – Sklepní hospodářství a další.
 • Distribuce a prodej dalších knih s vinařskou tématikou.

Přehled nabízené vinařské literatury v našem e-shopu >>

Další aktivity ve spolupráci s Vinařským fondem ČR

 • Tvorba a vydávání edice Krajem vína: To nejlepší z vinařské turistiky podporující a propagující vinařskou turistiku v ČR + Kalendář vinařských akcí (čeština, angličtina) (více).
 • Prezentace našeho vinařství a vinařské turistiky na veletrzích cestovního ruchu a podobných akcích v ČR i v zahraničí.
 • Zajišťování společné účasti vín z ČR na zahraničních soutěžích vín – shromažďování vzorků, administrace, zajištění dopravy a medializace.
 • Spolupráce na správě národní webové stránky našich vín Vína z Moravy a vína z Čech.
 • Obecná podpora a propagace moravských a českých vín ve spolupráci s Vinařským fondem České republiky a dalšími organizacemi.
 • Distribuce propagačních a informačních materiálů o našich vínech se značkou Vína z Moravy a vína z Čech.
 • V roce 2020 jsme se podíleli na organizaci světové soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles v Brně (více).

Národní vinařské centrum, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Národní vinařské centrum byla založena v prosinci 2001, do rejstříku o.p.s. byla zapsána 24. dubna 2002. Zakladateli o.p.s. jsou Českomoravská vinohradnická a vinařská unie (dnes Svaz vinařů České republiky), ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 Mikulov; Památky Jižní Moravy, o.p.s. a Národní salon vín, občanské sdružení (ukončilo svou činnost v roce 2007).

Národní vinařské centrum sídlí v budově "Centrum Excelence" ve Valticích, která je vlastnictvím Jihomoravského kraje a byla z prostředků JMK v letech  2016-2017 rekonstruována a dostavěna. Budova je ve správě Střední vinařské školy ve Valticích, se kterou Národní vinařské centrum úzce spolupracuje.

Přednáškový sál Centra Excelence slouží k pořádání seminářů a školení, určených pěstitelům a výrobcům vína, ale také jeho příznivcům a konzumentům. Je také využíván nejen pro výběr nejlepších českých a moravských vín v rámci Salonu vín - národní soutěže vín ČR, ale také pro potřeby profesionáního hodnocení dalších prestižních soutěží vín pořádaných v České republice.

Expozice Salonu vín je umístěna v historických prostorách zámku ve Valticích, které byly zrekonstruovány díky projektu ROZVOJ VINAŘSTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ, realizovaného na přelomu 20. a 21. století a financovaného z prostředků Evropské unie (program PHARE) a prostředků Ministerstva zemědělství České republiky a vytvoření obecně prospěšné společnosti Národní vinařské centrum bylo jedním z cílů tohoto programu. Samotné město Valtice je centrem vinařství a turistiky v regionu. Leží v nádherné oblasti přezívané "perla jižní Moravy" – Lednicko-valtickém areálu, zapsaném v registru chráněných rezervací UNESCO.

Nabídka kongresových prostor Salonu vín a Centra Excelence (pdf)

Členové správní a dozorčí rady Národního vinařského centra, o.p.s. (stav k 7. 12. 2023):

Správní rada:
PhDr. Martin Chlad, předseda správní rady
Mgr. Libor Opluštil, místopředseda správní rady
Ing. Martin Půček
Ing. Iva Šantavá
Mgr. David Šťastný
Ing. Eva Gargelová
Ing. František Drahonský
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
Ing. Miloš Vidlář
Josef Valihrach ml.
prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Ing. Petr Marcinčák BA

Dozorčí rada:
Mgr. Ing. Marek Šťastný, předseda dozorčí rady
Marcela Koňáková
JUDr. Pavel Müller
Ing. Pavel Vajčner
Mgr. Marian Švejda
Štěpán Maňák

Výroční zprávy

Projekty financované z prostředků EU

 • Rozšíření nabídky celoživotního profesního vzdělávání podnikatelů a pracovníků ve vinařství a gastronomii.  Projekt byl zaměřen na podporu dalšího profesního vzdělávání v oblasti vinařství, vinařského marketingu a vzdělávání zaměstnanců v gastronomii. Realizace v období 1. 11. 2006 - 30. 11. 2007. Financováno z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.11.4/3379.

 • Zkvalitňování služeb v gastronomii. Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti agroturistického marketingu a praktickou školu sommeliera pro zkvalitnění služeb a propagace v gastronomii v regionu Mikulovsko. Realizace v období 1. 8. 2008 -  30. 9. 2009. Financováno z Programu rozvoje venkova, Místní akční skupiny Mikulovsko, číslo projektu 07/002/41100/562/000096.

 • Sommelier junior – následné vzdělávání. V rámci projektu byl vytvořen a odzkoušen nový vzdělávací program o víně, který využívá moderní formu studia - e-learning, v kombinaci s praktickým dvoudenním školením. Realizace v období 2. 5. 2011 - 30. 4. 2012. Financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/02.0061. Více na www.sommelier-junior.cz.

 • Potenciál a jeho využití v rozvoji vinařské turistiky v ČR a SR. Projekt byl příkladem spolupráce organizací, které se intenzivně zabývají vinařskou turistikou v Jihomoravském kraji konkrétně ve vinařských podoblastech znojemská, velkopavlovická, mikulovská, slovácké a v Trnavském kraji v části Malokarpatské vinohradnické oblasti a části Jihoslovenské vinohradnické oblasti. Realizace v období 3. 1. - 13. 5. 2011. Financováno z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika, fond mikroprojektů, číslo projektu CZ/FMP/03/0131.

 • Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů. Projekt byl příkladem spolupráce vinařů vinařských oblastí jižní Morava a Weinviertel, které se intenzivně zabývají vinařskou turistikou. Byl zaměřen na sekundární produkty ve vinařství, které jsou málo známé jak pro většinu vinařů tak pro vinařské turisty. Realizace v období 1. 8. 2011 - 1. 2. 2012. Financováno z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko, fond mikroprojektů, číslo projektu CZ/FMP/03/0131.

► Další informace v sekci Kontakty

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner