Statistika odrůd

Česká republika je charakteristická velkou variabilitou odrůd révy vinné. K 15. 6. 2022 bylo ve státní odrůdové knize zapsáno 61 moštových odrůd (bílých i modrých odrůd) a dále 11 stolních odrůd a 8 podnožových odrůd.

Nejpěstovanější odrů dy révy vinné v Č R (v ha) k 31. 12. 2021

Struktura ploch vinic dle kategorií (v ha)

Použité zdroje:
(1) ÚKZÚZ. Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Ročník XXI, řada Národní odrůdový úřad, číslo 3, 2022. Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. června 2022. Dostupné z: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eagri.cz/public/web/file/656937/_32022.pdf
(2) ÚKZÚZ. Situační a výhledová zpráva: Réva vinná a víno - 2022. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2022. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/file/714380/Vino_2022_web.pdf

Odkazy

Popis nejpěstovanějších bílých odrůd

Popis nejpěstovanějších modrých odrůd

Situační a výhledové zprávy o víně - SZIF

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner