Enologie v praxi pro sklizeň 2022

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)

Termín 1. 9. 2022, 13:00-17:30 hod. (prezence 12:45–13:00 hod.)
Lektor Karel Novotný - enolog vinařství Štěpán Maňák (již od roku 2005). Mezi jeho úspěchy patří absolutní šampion soutěže Terravino Izrael a šampion AWC Vienna Rakousko a šampioni posledních tří ročníků GRAND PRIX VINEX. Prioritou vinařství jsou zejména červená vína v kombinaci dubového dřeva.

Filozofií enologa Karla Novotného je vlastní progres spojený s moderní enologií, bádání v problematice termolabilních bílkovin, stanovování chemických rozborů vín pomocí laserových analyzátorů a jejich spekter, moderní trendy zejména ve výrobě růžových vín. Spolupracuje s instituty Laffort (Francie) a Oeno (Itálie).
Místo přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice (mapa)
Popis Školení určené primárně vinařům, kteří se připravují na letošní kampaň. Čím se bude vyznačovat ročník 2022? Jak nejlépe letošní hrozny zpracovat? Probrány budou základní informace, které by si měl každý vinař, s ohledem na vlastní filozofii, zakomponovat do svých výrobních postupů. Zmíněna budou i obecná úskalí a problematika postupů zpracování hroznů a fermentace. To vše s využitím poznatků z vinařské technologie dnešní doby. K jednotlivým tématům budou pro názornost připraveny i reprezentativní vzorky k degustaci.

Témata:
- Předsklizňová analýza hroznů a moštů
- Postup zpracování hroznů v kombinaci s enologií
- Úprava a krášlení moštů před fermentací (org. kyseliny, pH, rezidua z vinic)
- Polyfenoly
- Volba kvasinky
- Aromatické (profily – styly)
- Vliv managmentu dusíku (YAN) na vývoj profilu aroma
- Ochrana aroma moštu před a v průběhu fermentace
- Fermentace
- Nový styl výroby růžových vín
- Dřevo pro vinifikaci a jeho možné varianty (alternativy)
- Výroba červených vín
Cena základní vč. DPH 600 Kč
Kapacita 70
Počet volných míst 15


Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner