Úvod do degustace vína

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)

Termín 17. 8. 2024, 8:30-16:30 hod. (prezence 8:00–8:30 hod.)
Lektor prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ZF MENDELU v Lednici
Místo přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice (mapa)
Popis Svět vína je velmi krásný, ale také velmi obsáhlý a rozmanitý. Mít alespoň základní orientaci ve víně patří dnes k základnímu společenskému bontonu a mít znalosti v tomto oboru znamená určitou společenskou prestiž.

Toto školení je určeno milovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína. Umožní absolventům získat větší jistotu v náhledu na víno, kterou zúročí v restauracích a při společenských akcích, kde budou moci nejen vybrat správné víno, ale i poznat a odmítnout víno vadné. Školení je ale velmi přínosné i pro profesionály – číšníky a prodejce vína, kteří s tímto oborem začínají a potřebují získat základní znalosti o víně, jeho degustaci a hodnocení. Školení je maximálně zaměřeno na praktickou část poznávání vína. Je tedy vhodné, aby účastníci měli alespoň naprosté základy nastudovány z doporučené literatury. Toto školení může být vhodným předstupněm pro další profesionální kurzy, např. Výcvik a výběr odborných senzorických posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN EN ISO 8586, které pořádá Národní vinařské centrum.

Program:
Dopolední program (8:30–13:00)
Část teoretická
• Metodické přístupy senzorického hodnocení vín
• Aktuální požadavky na senzorickou jakost vín

Část praktická
• Seznámení se základními chutěmi
6 vzorků (základní chutě)
• Srovnávací zkouška schopnosti rozlišovat základní chuti
8 modelových vzorků
• Test rozlišovací schopnosti intenzity chuti pořadovou zkouškou
2 série čtyř vzorků vín
• Test rozlišovací schopnosti organoleptických vlastností trojúhelníkovou zkouškou
3 série tří vzorků vín
• Zkouška schopnosti popisu pachů
15-20 vzorků modelových vůní a přípachů

Odpolední program (14:00-16:30)
• Individuální zatřiďování vín podle předložené deklarace, popis a srovnání jejich charakteristických vlastností a nedostatků.
15-20 vzorků vín, příklady odrůdových a vadných vín

Kurz je realizován s podporou Vinařského fondu.

Doporučená literatura:
• e-learningový kurz Sommelier junior, Národní vinařské centrum
• Stávek J., Dvořák I.: Degustační příručka aneb Jak přijít vínu na jméno, 2020
Tato i další literatura k dispozici na e-shopu NVC.

Koupit kurz jako dárkový poukaz.
Cena základní vč. DPH 1090 Kč
Poznámka ke slevě Slevu 10 % mohou uplatnit držitelé "Certifikace vinařské turistiky", které uděluje Národní vinařské centrum.
Kapacita 30
Počet volných míst 23


Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner