Vzdělávání v Národním vinařském centru již o prázdninách

15. 7. 2019
zařazení: NVC

S nabídkou školení a kurzů o víně se ve Valticích nečeká až na nový školní rok – na letní prázdniny a pro nadcházející období připravilo Národní vinařské centrum kromě již osvědčených vzdělávacích programů i několik novinek.

Vinobraní (foto Karel Novotný)
Aktuálně zařazujeme dva kurzy určené pro odbornou vinařskou veřejnost, zejména výrobce vín, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci při výrobě kvalitních vín za pomoci moderních enologických poznatků a postupů. Ještě před novou kampaní se přijedou se svými zkušenostmi do Valtic podělit dva významní enologové. Jako prvního přivítáme 15. srpna Karla Novotného, enologa vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic, který naváže na svou dubnovou přednášku zaměřenou na školení a zrání vín dalším opět aktuálním tématem. To se bude týkat nadcházejícího vinobraní. V rámci školení Enologie v praxi pro sklizeň 2019 budou probrána úskalí a problematika zpracování hroznů a fermentace. Přednáška se bude týkat témat jako je předsklizňová analýza hroznů a moštů, úprava a krášlení moštů před fermentací, výběr vhodných kvasinek, vliv managementu dusíku na aroma, ochrana aroma moštu a dalších. K jednotlivým tématům bude mít lektor pro názornost připravené i reprezentativní vzorky vín k degustaci. Další školení bude také určeno vinařským technologům – pro zájem opakujeme loňské dvoudenní školení s hlavním technologem Nového Vinařství Ing. Petrem Ptáčkem. Na konci srpna (28.-29. 8.) se přijede podělit se svými zkušenostmi v rámci školení Jak vyrobit úspěšné víno za pomoci moderních poznatků a technologie aneb Jak vyrobit normální dobré víno. Na něm se dozvíte, jak vyrábět vína, která bodují jak u zákazníků, tak na domácích a mezinárodních soutěžích. Oproti předchozímu školení přednášky obsáhnou celkový průřez výroby vína, tj. kromě v tomto období aktuální přípravy na sklizeň hroznů a jejich zpracování také finalizaci a školení vína i lahvování. Teorie bude taktéž doplněna názornými ukázkami – degustací vybraných vín. I na tomto školení získají účastníci větší přehled o moderních enologických postupech a přípravcích určených pro mošt a víno, který budou moci zúročit při výrobě vína už v nadcházející kampani. Školení je velmi přínosné i pro malovinaře či začátečníky, kteří si potřebují osvojit základní znalosti o moderních postupech při výrobě vína. Poslední srpnový den jsme vyhradili již pro stálici v naší nabídce – v pátek 30. srpna proběhne kurz Úvod do degustace vína. Ten je určen zejména veřejnosti a milovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci v praktické degustaci. Je maximálně zaměřen na praktickou část poznávání vína a může tak být i vhodným předstupněm pro další profesionální kurzy, např. Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586 (degustátorské zkoušky), které jsou vypsány na 26. září.
Období zrání hroznů jsme využili pro přípravu dalšího nového školení, tentokrát spíše vinohradnického. Je určeno pro pěstitele révy vinné, a to jak pro ty větší, tak i pro malopěstitele. Odpověď na správnou volbu odrůdy zde nicméně najdou i lidé, kteří si chtějí vysadit jen pár hlav révy pro sklizeň stolních hroznů. Přestože bude většina vinařů a vinařských firem v tomto termínu pravděpodobně již zaměstnána probíhajícím vinobraním a o PIWI odrůdách se v poslední době píše poměrně dost, např. i v posledním čísle Vinařského obzoru, věříme, že si málokdo nechá ujít příležitost spojit teoretické seznámení s odrůdami s možností ochutnat hrozny, případně i vína z nich vyrobená. Těšit se můžeme např. na odrůdy jako jsou Savilon, Souvignier gris, Donauriesling, Muscaris, Vesna, Cerason a Cabaret noir a řadu dalších. Školení pod názvem Představení stolních a moštových PIWI odrůd a obrana proti dopadům klimatických změn ve vinici připraví a odborně povede prof. Pavel Pavloušek 10. září. Jak vyplývá z názvu, do osnov bylo zařazeno i aktuální téma boje proti dopadům klimatických změn, kdy budou představeny první výsledky pokusů s přípravky na snížení teploty a oslunění bobulí, zlepšení půdních podmínek ve vztahu k vyšší odolnosti k suchu a vysokým teplotám a budou doporučeny vhodné spony. Dozvíte se také, co ukázalo letošní mapování drony ve vinicích.
Těsně před dokončením jsou přípravy nového kurzu zaměřeného na snoubení jídla a vína. Teoretické základy pro párování či doporučené kombinace bude prezentovat Ing. Kamil Prokeš, který má připravenu i spoustu praktických příkladů, na nichž si každý účastník bude moci kombinace vyzkoušet. Ve spojení s vínem ochutnáte různé typy sýrů, ale vyzkoušíte i třeba výslednou chuť po kombinaci s rukolou, paprikou či zelím. Otestovat si budete moci i vliv vody na chuť vína. Toto školení by si neměl nechat ujít žádný provozovatel vinného sklepa, restauratér či vinař, který poskytuje občerstvení ke svým vínům.
Další školení připravujeme i pro degustátory vín – nejenže budeme pokračovat ve školeních se zahraničními víny, v plánu máme také realizaci specializovaného školení na vady a choroby vín, a to zejména na jejich správnou identifikaci při hodnoceních.
V podstatě nonstop je možné studovat e-learningové moduly ke vzdělávacím programům Sommelier junior, Moderní vinař, PR ve vinařství a Vinařský marketing. U posledního jmenovaného bude možné v tomto pololetí studium zakončit dvoudenní praktickou částí. Pro absolventy výše uvedeného kurzu Úvod do degustace vína bude na podzim vypsán termín navazujícího kurzu – Degustace vína - věda i umění.

Více informací o kurzech a přihláškové formuláře v sekci Kurzy a semináře.

Fotogalerie ke článku

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner