Vinohradnické školení nejen pro malopěstitele s prof. P. Pavlouškem - 20.1.2020

3. 1. 2020
zařazení: NVC

Kurz je určený především pro malopěstitele révy vinné a zahrádkáře. Je volným pokračováním loňského lednového kurzu Vinohradnické školení pro malopěstitele, který se věnoval problematice založení vinice a hlavní péči o vinohrad.

Letos se na práce ve vinohradu zaměříme podrobněji a věnovat se budeme i velmi aktuálním tématům, jako je vliv změn klimatu na révu vinnou, její pěstování a choroby. Témata: - Výživa a hnojení organickými hnojivy ve vinici jako ekologicky přijatelný přístup k půdě. - Hustota výsadby a spon ve vztahu ke stresu způsobenému suchem a vysokými teplotami. - Aktuální choroby révy vinné - Stolbur a možnosti ochrany a prevence. - Aktuální houbové choroby - ESCA. Vliv stresu, optimální pěstitelské tvary, termín řezu. - Nové poznatky ve vývoji a prognóze peronospory a padlí, aneb proč není padlí révy ve vinicích? - Využívání hnojiv, elicitorů a podpůrných prostředků pro zlepšení odolnosti révy k abiotickým a biotickým stresům. - Zelené práce ve vztahu ke klimatickým změnám. V rámci školení budou také zodpovězené Vaše dotazy a pěstitelské problémy. lektor: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na vinohradnictví Jedná se o první ucelený kurz určený pro malopěstitele révy vinné a zahrádkáře na toto téma, neváhejte proto tedy s přihláškou. Přihlášky se registrují elektronicky v sekci Kurzy a semináře

Soubory ke stažení

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner