Nové možnosti vzdělávání vinařů aneb učit se, učit se, učit se!

18. 10. 2022
zařazení: NVC

Jak jsme zapojili národního sommeliera do stávajících vzdělávacích aktivit Národního vinařského centra

Pilířem práce národního sommeliera je komunikovat s vinaři a diskutovat s nimi aktuální témata, která rezonují napříč vinařskou společností. Více o tom je v tomto článku o Kláře Kollárové na našich stránkách. Cílem jejích aktivit je také lepší propojení nejen s konečným zákazníkem, ale i důraz na obchodní přesah napříč propojenými segmenty. V souvislosti s tímto bychom vám rádi nyní blíže představili nové vzdělávací akce pro vinaře, event. odbornou vinařskou veřejnost, které se pod vedením národní sommelierky budou odehrávat ve třech rovinách:

1)    Workshop – ryze pracovní setkání ve vinařských regionech zaměřené na konkrétní odrůdy

2)    Masterclass – obecně-vzdělávací setkání na různá témata (odrůdy, terroir apod.)

3)    Masterclass se zahraničním hostem – setkání se zahraničním hostem, který přinese mezinárodní pohled na vybranou problematiku

Workshop klade důraz na otevřenou diskusi o odrůdě významné pro daný region, a proto bude probíhat v "komorním" formátu do 15 lidí. Představíme 9 reprezentativních zahraničních vzorků, na nichž budeme demonstrovat možné přístupy k dané odrůdě, s důrazem na poměr kvality a ceny. Dále budeme degustovat vína, která si pro společné posouzení přinesou sami účastníci. Chceme vyjít vstříc časově vytíženým vinařům, a proto tato setkání budou probíhat přímo v regionech.

Setkání typu "Masterclass" je speciální seminář zaměřený na jedno téma (odrůda, terroir),  které představí ze širšího pohledu v přednáškovém sále Národního vinařského centra ve Valticích, nejen pro vinaře a vinohradníky, ale také pro odbornou veřejnost. Pro lepší pochopení komplexity daného tématu ochutnáme větší počet vzorků a také pozveme další odborníky k diskuzi.

Masterclass se zahraničním hostem je také speciální seminář, tentokrát za účasti zahraničního odborníka z různých prestižních vinařských organizací. Plánujeme jej na základě pozitivního ohlasu na přednášku Willi Balanjuka na letošní konferenci na Oenoforu. Cílem semináře bude komplexně posoudit naše vína v kontextu zahraničních vín, zjistit jejich potenciál nejen pro export, ale i jejich konkurenceschopnost vůči dovozovým vínům. Setkání proběhne taktéž v Národním vinařském centru ve Valticích.

 

Přehled vypsaných termínů a akcí

25. 10. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Znojemsko (aktuálně již obsazeno, další plánovaný termín 14. 2. 2023)

3. 11. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Čechy (aktuálně 4 volná místa)

7. 11. 2022 - Masterclass s národní sommelierkou - Veltlínské zelené (aktuálně 15 volných míst)

22. 11. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Slovácko (aktuálně již obsazeno, další plánovaný termín 21. 2. 2023)

30. 11. 2022 - Masterclass s mezinárodním expertem Willi Balanjukem (aktuálně 30 volných míst)

6. 12. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Velkopavlovicko (aktuálně již obsazeno, další plánovaný termín 7. 3. 2023)

17. 1. 2023 - Masterclass s národní sommelierkou - Rulandské modré (aktuálně 24 volných míst)

Již proběhl pilotní workshop - Mikulovsko, další plánovaný termín 10. 1. 2023.

 

Všechny tyto aktivity spojuje diskuse nad připravovanou dlouhodobou vinařskou koncepcí. Probíhat budou s podporou Vinařského fondu a za přispění Národního vinařského centra.
Více informací a přihlášku spolu s přehledem workshopů a masterclass do konce letošního roku naleznete v sekci Kurzy a semináře, případně můžete přímo kontaktovat Kláru Kollárovou – klara.kollarova@vinarskecentrum.cz.

 

Fotogalerie ke článku

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner