Vítěz Vinařství roku 2023 a Umění vína vzejde opět z 25 nominovaných vinařství

15. 9. 2023
zařazení: NVC

Do další fáze hodnocení již 14. ročníku Vinařství roku 2023 a Umění vína postoupilo stejně jako v loňském roce 25 vinařství. Tato vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně porota vybere finalisty a odborná komise rozhodne o vítězích jednotlivých kategorií a absolutním vítězi a držiteli titulu Vinařství roku 2023. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 1. února tradičně v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Nejvíce nominovaných vinařství se sešlo v kategorii středních (11), následováno malými (10) a soupis adeptů na titul uzavírají čtyři velká vinařství.

„Máme 25 přihlášených vinařství, která splnila podmínky soutěže. Je to stejný počet vinařství jako v loňském roce a mě těší, že se každý rok objeví celá řada nových, která na sobě v uplynulých letech tvrdě pracovala, aby usoudila, že teď už nastal ten čas jít s kůží na trh. A s tou kůží to myslím doslova. Nám totiž nestačí, aby byl špičkový jen ten výsledek, dokonale připravené víno. Toto považuje porota a komise za povinné minimum. Pro úspěch je ale potřeba pustit hodnotitele do provozu a nechat se rozebrat do posledního šroubku jak ve vinici, tak ve sklepě i v prezentaci,“ sdělil prezident Svazu vinařů ČR PhDr. Martin Chlad a dodal: „všem přihlášeným patří velký dík a obdiv. Hrdost, odvaha, sebevědomí bez falešné skromnosti to jsou vlastnosti, které naše vinařství potřebuje, aby uspělo a hrálo podstatnou roli u zákazníků i na vinařské mapě Evropy.“

Přihlášená vinařství dle kategorií:

Malé – vinařství Nešetřil, Válka, Špalek, Martin Šebesta, Václav, Horák, Karel Novotný, Bíza Čejkovice, Rodinné vinařství Jedlička a Víno Hradil

Střední – vinařství Kněží hora, Obelisk, Popela Perná, Sonberk, Gotberg, Vinné sklepy Kutná Hora, THAYA vinařství, Kolby, Víno Zlomek&Vávra, Jan Baláž - Vinařství Baláž a Vinné sklepy Skalák

Velké – vinařství Vladimír Tetur, Štěpán Maňák, Jan Plaček a CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice


Hlavní myšlenka soutěže zůstává pořád stejná a uspět může jedině vinařství, které přispívá celému oboru a posouvá dál moravské a české vinařství, nejenom dlouhodobě, ale významně také k danému roku. Hodnotitelé budou také zohledňovat schopnost vinařství vypořádat se s nastalou aktuální společenskou a hospodářskou situací.

„Samotné hodnocení soutěže Vinařství roku 2023 a Umění vína je stejně jako v loňské roce rozděleno do třech kroků. Vše odstartuje “Porota Junior“, na kterou naváže “Porota Senior“ a vše završí “Odborná komise“. Letos je pak nově v rámci hodnocení zahrnuta i slepá degustace 3 vín od každého přihlášeného vinařství, která proběhne pod vedením národní sommelierky Kláry Kollárové a vybraných odborníků,“ sdělila Ing. Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra ve Valticích.

Průběh hodnocení
„Porota Junior“, složená ze čtyř studentů a doktorandů Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty se sídlem v Lednici, doplní technické parametry a objektivní kritéria a pořídí videozáznam ze třech oblastí (sklepního hospodářství, vinohradu, obchodu a marketingu). Zajistí tak především, aby měla „Porota Senior“ v dalším kroku hodnocení u každého posuzovaného vinařství transparentní, objektivní a hlavně plně srovnatelné vstupní informace.
„Porota Senior“, složená z devíti fundovaných odborníků (po třech z oblasti vinohradnictví, sklepního hospodářství a také marketingu a obchodu), v druhém kroku hodnocení na základě podkladů „Poroty Junior“, ale i vlastního šetření také vyplní hodnotící formulář za svoji oblast. Součtem bodů z obou kroků a hodnoticích formulářů se následně stanoví pořadí, a zúží se tak počet nominovaných na finálových devět – 3 malá vinařství, 3 střední a 3 velká vinařství.
„Odborná komise“ pak v konečném třetím kroku posoudí přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 1. února, kdy budou ve Hvězdárně a planetáriu Brno vyhlášeni vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2023 a Umění vína. Udělena budou také ocenění – Lomax Enolog roku, Počin roku, Cena prof. Viléma Krause, CSc. a Cena studentů Zahradnické fakulty MENDELU. Galavečer bude již tradičně moderovat pan Marek Eben.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Generálním a titulárním partnerem je nově e-shop nejen s vínem Umění vína. Soutěž podporuje také Hvězdárna a planetárium Brno a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Důležité termíny:
1. září –9. října 2023 – management návštěv, obhlídka přihlášených vinařství „Porotou Junior“

9.–16. října 2023 – vyhodnocení, příprava podkladů pro „Porotu Senior“

18.–31. října 2023 – hodnocení „Porota Senior“

1. listopadu 2023 – oznámení finálové devítky

26.–29. listopadu 2023 – hodnocení finalistů odbornou komisí

1. února 2024 – slavnostní vyhlášení vítězů moderované Markem Ebenem


Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram.

Soubory ke stažení

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner