Výcvik a výběr odborných senzorických posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN EN ISO 8586 - JEN ZKOUŠKA

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)

Termín 15. 11. 2022, 9:15-13:00 hod. (prezence 9:00-9:15)
Lektor prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici
Místo přednáškový sál a zasedací místnost Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice (mapa)
Popis POZOR! Před přihlášením si prostudujte přílohu. K elektronické přihlášce je nutné dodat další podklady, viz instrukce v příloze nebo níže!

Tento přihláškový formulář použijte v případě, že máte zájem jen o zkoušku či opakování části zkoušky (ne o školení).

Vědomostní test a senzorická zkouška vedoucí k osvědčení pro hodnocení členskými zeměmi EU garantovaných výstav a soutěží vín, zatřiďování vín na SZPI a přidělování známky VOC.
V případě, že jen opakujete část zkoušky, uveďte, prosím, do pole Poznámka, zda se jedná o opakování testu, nebo senzorické zkoušky.
Pro zařazení na zkoušku doručte do Národního vinařského centra, prosím, i vyplněnou a podepsanou přiloženou žádost i s relevantními přílohami (doložení vzdělání, vyrozumění o výsledku zkoušky,...) - poštou, osobně nebo na e-mail sarka.nadvornikova@vinarskecentrum.cz.

!!! ZAŘAZENÍ MEZI ÚČASTNÍKY BUDE POTVRZENO ZASLÁNÍM INSTRUKCÍ K PLATBĚ, A TO JEN NA ZÁKLADĚ KOMPLETNĚ VYPLNĚNÉ ELEKTRONICKÉ I TIŠTĚNÉ PŘIHLÁŠKY A PO DODÁNÍ NEZBYTNÝCH PŘÍLOH !!!
Cena základní vč. DPH 1815 Kč
Poznámka ke slevě Sleva 50 % se vztahuje jen na účastníky, kteří opakují písemný test.
Kapacita 18
Počet volných míst 3


Ke stažení:
partner logo

Hlavní partner

partner logo

Hlavní partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Projekt s podporou VF

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner