Moravské vinařské stezky jako vítězové ocenění Hrdinové cestovního ruchu za 30 let

20. 9. 2023
zařazení: NVC

Za Výjimečný počin v cestovním ruchu si pomyslnou zlatou medaili odnesly Moravské vinařské stezky.

Před 30 lety vznikla samostatná Česká republika, a tak se začaly psát dějiny lákání turistů do samotného srdce Evropy, do Česka. Pokaždé přitom hlavní roli hrálo, hraje a bude hrát srdce. Tedy nadšení, úsilí, snaha, city, práce a spolupráce lidí, kteří mají rádi cestovní ruch. A umí inspirovat ostatní a společně posouvat věci dopředu. Ocenění Hrdinové cestovního ruchu za období 1993–2023 nominovaly profesní organizace z oblasti turismu a o vítězích se rozhodlo ve veřejném hlasování. Letos se konal druhý ročník tohoto speciálního ocenění, které zaštiťuje agentura CzechTourism. Hrdiny cestovního ruchu se tak staly osobnosti a projekty, které podle odborné i laické veřejnosti od roku 1993 do současnosti nejvíc pomohly cestovnímu ruchu.

Ocenění má 3 kategorie:
1. Osobnost cestovního ruchu,
2. Digitalizace,
3. Výjimečný počin v cestovním ruchu.

Za Výjimečný počin v cestovním ruchu si pomyslnou zlatou medaili odnesly Moravské vinařské stezky (MVS). Jsou společným projektem Nadace Partnerství a vinařských obcí jižní Moravy, jehož záměrem bylo vytvořit unikátní síť regionálních cyklistických tras, které spojuje malebná krajina, jiskrné víno a bohaté tradice. Myšlenka Moravských vinařských stezek vznikla v roce 1998 a jako samotný průkopnický projekt se zhmotňoval v letech 1999–2003. Stezky tvoří 1200 km dlouhá síť cykloturistických tras spojených do 10 okruhů, které vedou převážně vinicemi, sady a lesy od Znojma po Uherské Hradiště. Jako jedenáctá vinařská stezka vznikla přeshraniční Skalická vinařská stezka na moravsko-slovenském příhraničí. Na síť hlavních okruhů navazují další místní naučné vinařské stezky, které turistům přibližují vinohradnictví a vinařské tradice regionu. Na jejich trasách leží 230 vinařských obcí, desítky chráněných krajinných oblastí a významné památky jižní Moravy. Cílem tohoto neustále se rozvíjejícího projektu je zkvalitnění infrastruktury v regionu, rozvoj vinařské tradice, ochrana přírody a kulturního dědictví, podpora šetrné turistiky a místního podnikání.

V roce 2013 uvedl jižní Moravu a její MVS ve výčtu 10 nejzajímavějších regionů Evropy renomovaný turistický průvodce Lonely Planet. Pro roky 2014 až 2019 byly MVS vybrány agenturou CzechTourism jako jeden ze tří top produktů ČR aktivní turistiky. Otcem projektu je Juraj Flamik, který se cyklistické a vinařské turistice stále věnuje.
MVS jsou bezesporu nejvýznamnějším projektem, který poprvé zřetelně definoval pojem vinařské turistiky na jižní Moravě, potažmo v celé České republice, vymezil potřebnou infrastrukturu, služby a marketingové nástroje pro rozvoj jak turistiky, tak samotné destinace. Další iniciativy v regionu, které realizují projekty na rozvoj turismu nebo samotné destinace, již využívají vlastností, nastavené infrastruktury a fungující značky MVS.

Více informací a použité zdroje:
CzechTourism
Moravské vinařské stezky
Celý o turismu

Fotogalerie ke článku

Generální partner

partner logo

Hlavní partneři

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner