Klasyfikacja win spokojnych

KATEGORIE WIN W REPUBLICE CZESKIEJ

Ogólne zasady

Przepisy europejskie dają możliwość ochrony win zgodnie z nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi. W tym kontekście używa się terminów "chroniona nazwa pochodzenia", która gwarantuje między innymi wyłączne pochodzenie winogron z danego obszaru geograficznego i określoną klasyfikację win (obejmuje to wina gatunkowe, w tym wina z atrybutem i wina VOC), oraz "chronione oznaczenie geograficzne", które obejmuje wina z naszego kraju.

Wina gatunkowe z apelacją są dalej klasyfikowane w zależności od dojrzałości winogron w czasie zbiorów, określanej na podstawie zawartości cukru w moszczu i mierzonej w stopniach znormalizowanego pomiaru moszczu (°NM), który wskazuje naturalną zawartość cukru w kilogramach na 100 litrów moszczu.

Przegląd kategorii win

WINO BEZ PODANIA POCHODZENIA / WINO

Jest to kategoria, którą klient wcześniej znał jako wino stołowe. Pochodzi z winogron uzyskanych w dowolnym państwie członkowskim UE, z winogron odmian przerobowych, stołowych i niezarejestrowanych. Jest to najniższa kategoria win. Wydajność w winnicy nie jest ograniczona. W niektórych przypadkach może być oznaczona odmianą i rocznikiem.

Wina te są zwykle lżejsze, mniej ekstraktywne. Z winogron pochodzących z regionu uprawy winorośli na Morawach lub w Czechach, takie wina nie są praktycznie na rynku dostępne.

WINO Z PODANIEM POCHODZENIA

CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE - Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

Wino regionalne – Zemské víno

Wino regionalne spełnia następujące wymagania: jest wytwarzane wyłącznie z winogron krajowych, zebranych w winnicy na wino gatunkowe na danym obszarze, z odmian dopuszczonych w jednym z państw członkowskich UE lub z odmian, które nie są zarejestrowane w krajowej księdze odmian, ale mogą produkować wina regionalne (np. bílý portugal, šedý portugal, modrý janek, tramín žlutý, veltlínské červenobílé, i in.). Zawartość cukru w winogronach podczas zbioru musi wynosić min. 14 °NM. Jest oznaczone nazwami „moravské zemské víno“  (morawskie wino regionalne) z winogron uzyskanych w winnicach morawskiego regionu winiarskiego, lub „české zemské víno“ (czeskie wino regionalne) z winogron uzyskanych w winnicach czeskiego regionu winiarskiego. Muszą być oznaczone rocznikiem i nazwą odmiany (odmian). Winogrona muszą pochodzić wyłącznie z podanego obszaru geograficznego, tam musi również być wino wytwarzane.
W taki sposób oznaczają winiarze również wina uzyskane z winogron spełniających warunki do produkcji win jakościowych, jednak ze względu na małą wielkość danej partii nie zdecydowali się na ich zaszeregowanie do kategorii win jakościowych.

CHRONIONE OZNACZENIE POCHODZENIA - Chráněné označení původu (CHOP)

Jest to oznaczenie wyjątkowego wina z danego regionu lub miejsca, którego jakość lub cechy charakterystyczne są określone przez specyficzne środowisko geograficzne. To oznaczenie mogą posiadać tylko te wina, które pochodzą z określonego terytorium (regionu, miejsca lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju), dla których jakość lub cechy charakterystyczne wynikają wyłącznie lub głównie z określonego środowiska geograficznego z jego charakterystycznymi czynnikami naturalnymi i ludzkimi, oraz jeżeli produkcja, przetwarzanie i przygotowanie takiego wina odbywa się na wyznaczonym terytorium.

Winiarski region MORAWY

- winiarski subregion znojemski

- winiarski subregion mikulovski

- winiarski subregion slovacki

- winiarski subregion velkopavlovicki

Winiarski region CZECHY

- winiarski subregion litoměřicki

- winiarski subregion mělnicki

Wina z CHOP mogą być:

Wino jakościowe...

Do produkcji mogą być używane wyłącznie krajowe winogrona odmian zarejestrowanych w krajowej księdze odmian lub odmian zatwierdzonych w jednym z państw członkowskich UE, pochodzące z winnic nadających się do produkcji wina jakościowego z jednego z regionów winiarskich. Wino musi być produkowane na obszarze regionu winiarskiego, w którym zebrano winogrona. Wydajność nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości 14 ton/hektar. Zawartość cukru w winogronach musi osiągnąć min. 15°NM. Wino musi spełniać wymagania jakościowe i musi być sklasyfikowane przez Państwową Inspekcję Rolno-Spożywczą (SZPI). Może być dołączone dodatkowe oznaczenie:
… odmianowe – uzyskane z winogron, miazgi lub moszczu winnego najwyżej z 3 odmian,
… markowe – uzyskane z mieszanki winogron, miazgi, moszczu winnego, lub poprzez połączenie win jakościowych.

Etykieta zawiera nazwę regionu winiarskiego, w przypadku jakościowego  wina odmianowego również nazwę odmiany lub odmian, lub markę markowego wina jakościowego. Etykieta może zawierać również informację o subregionie winiarskim, gminie winiarskiej, parceli winiarskiej i rocznik. Obowiązkowe jest podanie odpowiedniej partii wina oraz numer ewidencyjny jakości, nadany przez SZPI (Państwowa Inspekcja Żywności) .

Wino jakościowe z wyróżnikiem...

...oznaczane też jako wina jakościowe z predykatem (Prädikatswein, Qualitätswein mit Prädikat - QmP).
Winogrona do produkcji tak oznaczonych win muszą spełniać wszystkie wymagania potrzebne do produkcji win jakościowych. Ponadto muszą pochodzić z jednego subregionu winiarskiego a pochodzenie winogron, zawartość cukru, waga, odmiana lub mieszanka odmian, muszą zostać zweryfikowane przez SZPI. W przypadku win z wyróżnikiem zawartość cukru w moszczu nie może być podwyższona przez dodanie cukru.

Etykiety win jakościowych z wyróżnikiem muszą zawierać nazwę regionu i subregionu winiarskiego, mogą zawierać nazwę odmiany lub odmian, rocznik zbioru oraz nazwę gminy i parceli winiarskiej. Obowiązkowe jest podanie numeru partii i numeru ewidencyjnego jakości, nadanego przez SZPI.

…wino kabinetowe (QmP Kabinett)
Kategoria win wyprodukowanych z moszczu, które osiągnęły przynajmniej 19°NM. Zwykle są to wina lżejsze, wytrawne, przyjemne do picia.

… późny zbiór (QmP Spätlese)
Wina ze zbioru winogron o zawartości cukru co najmniej 21°NM. Są to zwykle wina pełne, ekstrakcyjne, wytrawne lub półwytrawne.

… wybór z winogron (QmP Auslese)
Wina produkowane z winogron, które dojrzały do co najmniej 24°NM. Wina te są pełne, ekstrakcyjne, z wyższą zawartością alkoholu, czasami z wyższą resztkową zawartością cukru.

… wybór z jagód (QmP Beerenauslese)
Wina produkowane z winogron, które zostawiono przez dłuższy okres w winnicy, przez co uzyskały zawartość cukru w moszczu co najmniej 27° NM. Zwykle są to wina bardzo pełne, ekstraktywne, półsłodkie lub słodkie.

… wino lodowe (QmP Eiswein)
Wina te powstają poprzez tłoczenie mrożonych winogron zebranych przy maksymalnej temperaturze -7°C. Uzyskany moszcz musi mieć zawartość cukru co najmniej 27°NM. Winogrona nie mogą ulec rozmrożeniu podczas tłoczenia, dlatego część wody pozostaje w winogronach niewyprasowana w postaci kryształków lodu, a w trakcie tłoczenia uzyskujemy zagęszczony moszcz. Wina lodowe są zazwyczaj bardzo ekstraktywne i słodkie. Mogą być produkowane tylko w niektórych rocznikach, dlatego są rzadkie i stosunkowo drogie.

… wino słomowe (QmP Strohwein)
Wina produkowane z winogron suszonych przez co najmniej trzy miesiące na słomie lub trzcinie, lub zawieszonych w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Powoduje to odparowanie części wody i skoncentrowanie zawartości substancji ekstrakcyjnych. Uzyskany moszcz musi mieć co najmniej 27°NM. Można go wyciskać nawet po 2 miesiącach, jeśli zawartość cukru w moszczu osiągnie min. 32°NM. Wina słomowe są zwykle bardzo ekstraktywne i słodkie. Ich produkcja jest wymagająca, dlatego są cenne i drogie.

… wybór z cybebów (QmP Trockenbeerenauslese)
Wina produkowane z wybranych jagód porażonych szlachetną pleśnią lub z jagód przejrzałych, które osiągnęły zawartość cukru min. 32°NM. Ze względu na wyjątkowo długi czas dojrzewania, takie dojrzałe jagody przeważnie zamieniają się w rodzynki – cybeby (z niemieckiego Zibebe, z arabskiego zibiiba - rodzynka). Wina te są zwykle bardzo ekstraktywne, słodkie, cenne, a dlatego i drogie.

Wino oryginalnej certyfikacji (VOC)

Wina oryginalnej certyfikacji to specyficzna kategoria win. O prawie do używania oznaczenia VOC dla określonej partii wina decydują sami winiarze w ramach stowarzyszenia VOC dla danej lokalizacji. System VOC z podkreśleniem oryginalności, autentyczności i jakości wina, odpowiada na przykład francuskiemu AOC, włoskiemu DOC lub austriackiemu DAC. Winiarze sami ustalają, które wina są typowe dla danego terroir, wybierają też parcele winiarskie i najbardziej odpowiednie lokalizacje. System ten stanowi alternatywę dla dominującego systemu oceny i klasyfikacji win w Republice Czeskiej, który zapewnia Komisja Państwowej Inspekcji Rolno-Spożywczej zgodnie z wymogami ustawy winiarskiej.

Wspólne oznakowanie win z Republiki Czeskiej

Jeżeli wino o chronionym oznaczeniu pochodzenia (CHOP) lub chronionym oznaczeniu geograficznym (CHZO) zostało wyprodukowane z winogron zebranych w Republice Czeskiej, producent musi oznaczyć je wspólnym oznakowaniem zgodnie z ustawą winiarską:

W celach marketingowych używany jest również znak „Wina z Moraw” lub „Wina z Czech”. Można go również użyć we wspólnej formie dla obu regionów winiarskich Republiki Czeskiej:

 

Tematy pokrewne: Winiarskie regiony Republiki Czeskiej | Odmiany winorośli

Tłumaczenie: Ing. Lech MAŁYSZ

Partner generalny

partner logo

Główni partnerzy

partner logo partner logo
partner logo
partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Oficiální voda

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner

partner logo

Mediální partner