Vinohradnické školení pro malopěstitele

Informace o školení a zadání počtu osob (krok 1/3)


Termín: 22. 1. 2019, 9:00-16:00 hod. (prezence 8:30–9:00 hod.)
Lektor: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na vinohradnictví
Místo: Přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice (mapa)
Popis:Kurz je určený především pro malopěstitele révy vinné a zahrádkáře. Důraz bude kladený také na pěstování révy vinné v okrajových oblastech pěstování révy a zcela nevinařských oblastech. Zájemci se seznámí s výběrem stanoviště a především odrůdy, která bude nejvhodnější pro konkrétní pěstitelské podmínky. V rámci kurzu potom budou seznámení s komplexním pěstováním révy vinné od založení vinice až po sklizeň hroznů.

Témata:
- Založení vinice a výběr pěstitelského tvaru
- Zapěstování pěstitelského tvaru
- Zimní řez révy vinné
- Zelené práce u révy vinné
- Péče o půdu ve vinici
- Hnojení
- Ochrana proti chorobám a škůdcům
- Kvalita hroznů a sklizeň

Ke každému okruhu bude představená také potenciální mechanizace, kterou je možné v podmínkách malopěstitelů a zahrádkářů využívat. V rámci přednášek budou zodpovězené také Vaše dotazy.

Jedná se o první ucelený kurz určený pro malopěstitele révy vinné a zahrádkáře, tak proto neváhejte s přihláškou.
Obj. číslo:
Cena základní vč. DPH: 990 Kč
Kapacita: 62
Počet volných míst: 3
Školení/seminář je již obsazen!
Vinohradnické školení pro malopěstitele Vinohradnické školení pro malopěstitele